Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέσω της ατομικής συνέντευξης με τον έφηβο με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες -ή/και με τους γονείς του- και με τη χρήση ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων, διερευνά την προσωπικότητα, τις ικανότητες, δεξιότητες, αξίες, ενδιαφέροντα και δυνατότητές του και του παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής διαχείρισης σταδιοδρομίας, ώστε να αξιολογήσει πληροφορίες, να διερευνήσει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εναλλακτικές και να αποκτήσει πληρέστερη γνώση των ατομικών χαρακτηριστικών του που επηρεάζουν τις επιλογές του, με απώτερο σκοπό να λάβει μια συνειδητή απόφαση σχετικά με την επιλογή της εκπαίδευσης που θα ακολουθήσει μετά το πέρας της φοίτησής του στο σχολείο.