Ψυχολόγοι

Ο ψυχολόγος δημιουργώντας κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, υποστηρίζει τα παιδιά και τους εφήβους με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους, να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους σε σχέση με τη σχολική τους επίδοση, να μαθαίνουν πώς να συγκεντρώνονται,να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό τους και άλλες συναισθηματικές τους καταστάσεις, να διαμορφώνουν υγιείς διαπροσωπικές  σχέσεις στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να αναπτύσσουν πολύπλευρα την προσωπικότητά τους, ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.