Παιγνιοθεραπευτές

Ο Παιγνιοθεραπευτής χρησιμοποιεί το παιχνίδι, που αποτελεί το φυσικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας του παιδιού, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στο παιδί να εξερευνήσει με τους δικούς του εκφραστικούς τρόπους ζητήματα που το απασχολούν, να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του, να αναγνωρίσει τις ικανότητές του, να βρει τρόπους για να αντιμετωπίσει άγχη, φόβους, αγωνίες, συγκρούσεις και εντάσεις, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί τραυματικά βιώματα, να βελτιώσει την επικοινωνία του με το περιβάλλον, να ενταχθεί ευκολότερα σε ομάδες, να τονώσει την αυτοεκτίμησή του, να εμπιστευτεί τον εαυτό του και να αναπτύξει την ψυχική ανθεκτικότητά του. Μέσα σε ένα ασφαλές και αποδεκτικό περιβάλλον ο παιγνιοθεραπευτής δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να ενδυθεί ρόλους και να διερευνήσει εναλλακτικές παίζοντας ακόμα και κάτι επικίνδυνο, χωρίς στην πραγματικότητα να κινδυνεύει, καθώς αυτό δε θα έχει επιπτώσεις στην πραγματική ζωή του.