Λογοθεραπευτές

Ο Λογοθεραπευτής ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε διαταραχές λόγου κι ομιλίας, όπως καθυστέρηση λόγου, φωνολογική διαταραχή, αρθρωτική διαταραχή, διαταραχές ροής του λόγου, εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές και ανωμαλίες κατανόησης και έκφρασης. Με τη χρήση ειδικών αξιολογητικών εργαλείων αξιολογεί τον λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία του παιδιού και καταρτίζει ένα πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης για την αποκατάσταση των δυσκολιών, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες όπου κρίνεται απαραίτητο, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού.