Ομάδα

Ειδικoί Παιδαγωγοί

Ο Ειδικός Παιδαγωγός ασχολείται με την αξιολόγηση και αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών του παιδιού, μέσα από μια διαδικασία τυπικής –με σταθμισμένα τεστ- και άτυπης αξιολόγησης, με σκοπό την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στο ψυχο-παιδαγωγικό προφίλ του κάθε παιδιού. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού είναι από τη μια παιδαγωγικός -καθώς διδάσκει στο παιδί πως να μαθαίνει μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών μάθησης και εναλλακτικών τρόπων διδασκαλί

Ψυχολόγοι

Ο ψυχολόγος δημιουργώντας κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, υποστηρίζει τα παιδιά και τους εφήβους με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους, να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους σε σχέση με τη σχολική τους επίδοση, να μαθαίνουν πώς να συγκεντρώνονται,να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό τους και άλλες συναισθηματικές τους καταστάσεις, να διαμορφώνουν υγιείς διαπροσωπικές  σχέσεις στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να αναπτύσσουν πολύπλευρα την προσωπικότητά τους, ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Λογοθεραπευτές

Ο Λογοθεραπευτής ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε διαταραχές λόγου κι ομιλίας, όπως καθυστέρηση λόγου, φωνολογική διαταραχή, αρθρωτική διαταραχή, διαταραχές ροής του λόγου, εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές και ανωμαλίες κατανόησης και έκφρασης.

Εργοθεραπευτές

Ο εργοθεραπευτής πλαισιώνει το παιδί με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες βελτιώνοντας και ενισχύοντας τις απαραίτητες για τη μάθηση δεξιότητες, όπως λεπτή κίνηση, οπτικοκινητικό συντονισμό, ωρίμαση της πλευρίωσης, διάκριση δεξιού – αριστερού, προσανατολισμό, κατευθυντικότητα των γραμμάτων.

Παιγνιοθεραπευτές

Ο Παιγνιοθεραπευτής χρησιμοποιεί το παιχνίδι, που αποτελεί το φυσικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας του παιδιού, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στο παιδί να εξερευνήσει με τους δικούς του εκφραστικούς τρόπους ζητήματα που το απασχολούν, να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του, να αναγνωρίσει τις ικανότητές του, να βρει τρόπους για να αντιμετωπίσει άγχη, φόβους, αγωνίες, συγκρούσεις και εντάσεις, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί τραυματικά βιώματα, να βελτιώσει την επικοινωνία του με το περιβάλλον, να ενταχθεί ευκολότερα σε ομάδες, να τονώσει την αυτ

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέσω της ατομικής συνέντευξης με τον έφηβο με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες -ή/και με τους γονείς του- και με τη χρήση ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων, διερευνά την προσωπικότητα, τις ικανότητες, δεξιότητες, αξίες, ενδιαφέροντα και δυνατότητές του και του παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής διαχείρισης σταδιοδρομίας, ώστε να αξιολογήσει πληροφορίες, να διερευνήσει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εναλλακτικές και να αποκτήσει πληρέστερη γνώση των ατομικών χαρακτηριστικών του που επηρεάζουν τις επιλογές του, με απώτερο