Παιγνιοθεραπεία

Παιγνιοθεραπεία και παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Τα παιδιά που έχουν κάποια Μαθησιακή Δυσκολία συχνά αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους πολύ διαφορετικά.

Περισσότερα

Ένα παιδί αναζητά τον εαυτό του

Η προσωποκεντρική παιγνιοθεραπεία, σύμφωνα με την Virginia Axline, είναι η ευκαιρία που προσφέρεται σε ένα παιδί να βιώσει την ανάπτυξη κάτω από τις πιο ιδανικές συνθήκες. 

Περισσότερα