Εργοθεραπεία

Ενδεικτικοί στόχοι της προγραφής και της πρώτης γραφής

H προγραφή και η πρώτη γραφή έχουν στόχο το παιδί:

Περισσότερα

Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης γραφοκινητικών δεξιοτήτων

Τα παιδιά από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους εμφανίζουν ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων.

Ακολουθούν τα στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης από το 1ο έως και το 6ο έτος:

Περισσότερα

Γραφοκινητικές δεξιότητες και εργοθεραπεία

Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αρχίζουν να αναπτύσσονται από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου στη σχολική ηλικία να είναι επαρκείς, ώστε να είναι σε θέση τα παιδιά να ανταποκριθούν στις σχολικές τους δ

Περισσότερα

Η Συμβολή της Εργοθεραπείας στην Καθημερινότητα του Παιδιού

Ο όρος «έργο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλήθος των καθημερινών δραστηριοτήτων, που στον κόσμο του παιδιού αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι καθοριστικές για την μόρφωση της ταυτότητάς του.

Περισσότερα

Εργοθεραπεία και λαβή μολυβιού

 

Πολύ συχνά οι δάσκαλοι στο σχολείο και οι γονείς προβληματίζονται και απευθύνονται στους εργοθεραπευτές σχετικά με την  δυσκολία που έχουν τα παιδιά στην γραφή.

Περισσότερα

Δυσγραφία και Εργοθεραπεία

Η Δυσγραφία είναι μια Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία, με νευρολογικό υπόβαθρο, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην σωστή χρήση του γραπτού λόγου και εντοπίζεται συχνά σε παιδιά με χαμηλή σχολική επίδοση.

Περισσότερα

Εργοθεραπεία και παιδί: Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 5 - 7 ετών

Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

5 - 7 ετών

 

Περισσότερα

Εργοθεραπεία και παιδί: Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 3 - 4 ετών

Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

3 - 4 ετών

Περισσότερα

Εργοθεραπεία και παιδί: Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 1 - 2 ετών

Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

1 - 2 ετών

Περισσότερα