Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών- εφήβων

Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων

 

Συνήθως τα παιδιά και οι έφηβοι δυσκολεύονται να επεξεργαστούν τα δυσάρεστα συναισθήματα τους και να καταλάβουν από μόνοι τους τι ακριβώς νιώθουν και γιατί, ενώ δυσκολεύονται να το μοιραστούν και να το εκφράσουν στην οικογένεια τους. Ο ψυχολόγος μπορεί μέσα από μια φυσική συζήτηση ή τεχνικές έκφρασης να υποστηρίξει τα παιδιά και τους εφήβους, ώστε να έρθουν σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά τους, να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τους και να λειτουργούν πιο αρμονικά στην καθημερινότητά τους. Το οικογενειακό περιβάλλον διαδραματίζει πολύ σπουδαίο ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία και οι γονείς είναι σημαντικό να παρακολουθούν συνεδρίες Συμβουλευτικής, ώστε να μπορούν να στηρίξουν το παιδί τους στην προσπάθειά του.

 

Τα παιδιά και οι έφηβοι ενδέχεται κατά τη διάρκεια της ζωής τους να αντιμετωπίσουν συναισθηματικές δυσκολίες και να ρθουν σε επαφή με ψυχοπιεστικά γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν, όπως:

 • επιθετικότητα / έντονο θυμό
 • διάθεση για απομόνωση
 • άγχος / κατάθλιψη
 • δυσκολίες ύπνου / διατροφής
 • σχολική φοβία / άρνηση
 • χαμηλή σχολική επίδοση
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • δυσκολία στη συγκέντρωση / προσοχή
 • προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο
 • χρήση τουαλέτας
 • φοβίες
 • τικ
 • άγχος
 • ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • κατάθλιψη
 • μειωμένη αυτοεκτίμηση
 • ζήλεια
 • δυσκολία στην κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • χαμηλή ανοχή στην ματαίωση
 • απώλεια / θάνατος
 • διαζύγιο γονέων
 • άγχος αποχωρισμου
 • καταθλιπτικές διαταραχές

 

Μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής και εμπιστοσύνης τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν έρθουν σε βαθύτερη επαφή με τον εαυτό τους, να ασχοληθούν με θέματα που τους απασχολούν, μαθαίνοντας σταδιακά να αξιοποιούν τις δικές τους δυνάμεις, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν πλευρές της προσωπικότητάς τους.

 

Στόχος μας είναι:

 • η έκφραση συναισθημάτων
 • η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • η αντιμετώπιση δυσκολιών συμπεριφοράς
 • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • η βελτίωση των διαπροσωπικών και οικογενειακών σχέσεων

 

ΚΕΜΥΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ