Τι να κάνω όταν το παιδί μου συνεχώς αποφεύγει όσα το δυσκολεύουν;

Τα παιδιά μερικές φορές ακολουθούν ασυνείδητα τρόπους για να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν όσα τα δυσκολεύουν, όπως το να αλλάζουν θέμα συζήτησης, να χρησιμοποιούν το χιούμορ ως άμυνα, να αδιαφορούν ή να θυμώνουν με όσους επιμένουν να αναλάβουν την ευθύνη τους. Τέτοιες στιγμές εμφανίζονται όταν το παιδί δυσκολεύεται να εκφράσει όσα το ενοχλούν και συγκρούεται μέσα του για τον τρόπο που θα επικοινωνήσει στους άλλους το θέμα που τον απασχολεί, ώστε να γίνει κατανοητό και σεβαστό. Συχνά, σε αυτές τις τεχνικές αποφυγής καταφεύγουν τα παιδιά όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων, τη σχολική επίδοση, τις ευθύνες τους στο σπίτι, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τις εντάσεις και ανταγωνισμούς μέσα στην οικογένεια, αλλά και θέματα προσωπικά που τα κάνουν να νιώθουν συστολή όταν τα συζητούν. Τότε χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα τέτοιο κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας σταθερότητας, συνέπειας, πραγματικής κατανόησης και  ενσυναίσθησης, σε συνεργασία με τον παιγνιοθεραπευτή, ώστε το παιδί να είναι σε θέση να εκφράσει όσα το στεναχωρούν, το θυμώνουν ή το δυσκολεύουν και να προχωρήσει σε ένα πιο λειτουργικό επίπεδο στο σχολείο, στην οικογένεια και στις ευρύτερες κοινωνικές του σχέσεις.