Τι να κάνω όταν το παιδί μου συγκεντρώνεται δύσκολα και είναι ανοργάνωτο;

Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ικανότητα συγκέντρωσης. Η δυσκολία συγκέντρωσης των μαθητών επιδρά αρνητικά στην ικανότητα οργάνωσης της μελέτης και στην παρακολούθηση του μαθήματος στο σχολείο. Πολλές φορές το παιδί ξεχνά να φέρει από το σχολείο τετράδια, βιβλία και γραφική ύλη και οι εργασίες για την επόμενη μέρα είναι ελλιπώς ή και καθόλου σημειωμένες. Η παρέμβαση του ειδικού εκπαιδευτικού σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται σε συνεργασία με το παιδί, το  γονιό και το δάσκαλο.