Τι να κάνω όταν το παιδί μου παραλείπει γράμματα όταν γράφει;

Τα παιδιά, όταν πρωτομαθαίνουν να γράφουν, παραλείπουν γράμματα,  χαρακτηριστικό το οποίο στα περισσότερα σταδιακά εξαλείφεται χωρίς παρέμβαση. Σε περίπτωση που το χαρακτηριστικό αυτό συνεχίζει να εμφανίζεται στα γραπτά του παιδιού και κυρίως σε λέξεις με δύσκολα συμφωνικά συμπλέγματα, π.χ. στ, τσ, πρ, κλ, στρ, μετά το πρώτο τρίμηνο της Β’ Δημοτικού, καλό θα ήταν να ζητήσετε αξιολόγηση από έναν ειδικό εκπαιδευτικό.