Τι να κάνω όταν το παιδί μου μοιάζει να ονειροπολεί και να μην προσέχει;

Ένα παιδί χαμένο στις σκέψεις του, που δεν έχει διαγνωσθεί με διάσπαση προσοχής, πιθανότερα βασανίζεται από κάποιου είδους συναισθηματικό θέμα. Μπορεί να συμβαίνει κάτι στο σπίτι ή στο σχολείο – στο παρόν ή στο παρελθόν – το οποίο να απασχολεί το παιδί και να του προκαλεί εσωτερική ένταση και συγκρούσεις. Το αποτέλεσμα είναι τα εσωτερικά ερεθίσματα να είναι εντονότερα από τα εξωτερικά και να τραβούν την προσοχή και καταναλώνουν την ενέργεια του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση, το θεραπευτικό παιχνίδι – η παιγνιοθεραπεία μπορούν να δώσουν διέξοδο στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την συσσωρευμένη ένταση του παιδιού, κι έτσι να το βοηθήσουν στη συγκέντρωση και στην πιο ενεργή συμμετοχή του στην καθημερινότητά του.