Τι να κάνω όταν το παιδί μου μιλάει αλλά δεν μπορεί να πει κάποια γράμματα;

Αρκετά παιδιά προσχολικής ηλικίας παρουσιάζουν δυσκολίες στην παραγωγή συγκεκριμένων φωνημάτων. Αυτή η δυσκολία κυρίως οφείλεται σε μη ακριβή τοποθέτηση, δηλαδή το παιδί δεν ακολουθεί τον ακριβή τρόπο παραγωγής του κάθε φωνήματος. Στην περίπτωση που παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση του παιδιού από λογοθεραπευτή, ο οποίος θα εφαρμόσει ένα αποκαταστασιακό πρόγραμμα με στόχο την εξάλειψη των δυσκολιών του παιδιού.