Τι να κάνω όταν το παιδί μου ετοιμάζεται να πάει στην Α΄ Δημοτικού;

Στη χώρα μας το μόνο κριτήριο για την εισαγωγή του παιδιού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η χρονολογική του ηλικία, κριτήριο που δεν αποτελεί το εγγύηση για την ομαλή εισαγωγή στην Α΄ τάξη, αφού κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Η έγκαιρη αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας από τον ειδικό εκπαιδευτικό δείχνει κατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να φοιτήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό σχολείο ή σε ποιους τομείς χρειάζεται βοήθεια πριν την είσοδό του στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.