Τι να κάνω όταν το παιδί μου είναι επιθετικό και συγκρούεται;

Συχνά τα παιδιά που μπαίνουν στην εφηβική ηλικία (10-17 ετών) παρουσιάζουν ξεσπάσματα θυμού, απότομες αλλαγές στην συμπεριφορά, δυσκολίες στην συνύπαρξη με τους γονείς, αντίσταση στην κριτική και στις τιμωρίες και παράλληλα μια τάση να αποσύρονται, να απομονώνονται και να μην εκφράζουν τις ανησυχίες και τους υπαρξιακούς προβληματισμούς τους στους γονείς. Το παιδί μεγαλώνει και αρχίζει να συγκρούεται με άτομα κύρους και εξουσίας – δάσκαλους, καθηγητές, γονείς – καθώς αγωνίζεται να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα, και να γίνει ένα ξεχωριστό, ανεξάρτητο και ώριμο άτομο, δοκιμάζοντας τα όρια και τις αντοχές του ίδιου και των ατόμων του οικείου περιβάλλοντος. Αυτή η διαδικασία είναι φυσιολογική και επιθυμητή ως ένα βαθμό, αλλά ενίοτε εξαιρετικά δύσκολή στο χειρισμό της. Η καθοδήγηση από ένανεξειδικευμένο ψυχολόγο θα σας βοηθήσει να χειριστείτε τη νέα κατάσταση περισσότερο αποδοτικά και αποτελεσματικά.