Τι να κάνω όταν το παιδί μου είναι ανορθόγραφο;

Αν παρατηρήσετε ότι το παιδί σας έχει δυσκολία στην κατάκτηση της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή, δηλαδή κάνει λάθη στις γραμματικές καταλήξεις και στο θέμα των λέξεων, αντικατάσταση, αντιστροφή ή παράλειψη γραμμάτων, ένωση λέξεων, έλλειψη τονισμού ή απουσία σημείων στίξης, είναι η αναγκαία η παρέμβαση ενός ειδικού εκπαιδευτικού. Σημειώνεται ότι το είδος και ο αριθμός των λαθών αποκτούν διαφορετική σημασία και απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με τη βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται ο κάθε μαθητής.