Τι να κάνω όταν το παιδί μου είναι ανώριμο και αδέξιο;

Τα παιδιά συχνά γίνονται οι αποδέκτες των απαιτήσεων της κοινωνίας για επίδειξη ωριμότητας. Μια συχνή αμυντική αντίδραση των παιδιών σε τέτοιου είδους ασυνείδητη ψυχολογική πίεση είναι να «πισωγυρίσουν» συναισθηματικά και συμπεριφορικά σε μια ηλικία μικρότερη από τη χρονολογική τους ηλικία. Έτσι, μπορεί να παρατηρηθεί ανώριμη συμπεριφορά στο σχολείο, στο σπίτι αλλά ακόμα και στον τρόπο που ένα παιδί κινείται, μιλάει, τρέφεται ή παίζει, στην προσπάθειά του να παραμείνει μικρό και να αποφύγει το βάρος των ευθυνών της εκάστοτε ηλικίας τους. Όταν ένας γονιός ή δάσκαλος παρατηρήσει τέτοιου είδους συμπεριφορά να επιμένει, θα πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού θεραπευτικού παιχνιδιού, ώστε το παιδί, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και χρησιμοποιώντας τον πιο προσιτό για εκείνο τρόπο έκφρασης, το παιχνίδι, να ωριμάσει και να συμβαδίσει με τις ευθύνες αλλά και τις χαρές της εκάστοτε ηλικίας του.