Τι να κάνω όταν το παιδί μου έχει περιορισμένο λεξιλόγιο;

Αν το παιδί χρησιμοποιεί μόνο οικείες και απλές λέξεις,  δυσκολεύεται στην εύρεση της  κατάλληλης λέξης και στην γρήγορη ονομασία αντικειμένων, δε χρησιμοποιεί ευρύ φάσμα λεξιλογίου αναλογικά με την ηλικία του και επιλέγει λέξεις που φαίνονται αταίριαστες σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον, κρίνεται απαραίτητη η εκτίμηση και η παρέμβαση από έναν ειδικό εκπαιδευτικό.