Τι να κάνω όταν το παιδί μου έχει κακό γραφικό χαρακτήρα;

Όταν ένα παιδί έχει κακό γραφικό χαρακτήρα, ο εργοθεραπευτής θα προσπαθήσει να διδάξει στο παιδί να κάνει «καλά» γράμματα, αλλά κυρίως να εντοπίσει ποια είναι η αιτία του προβλήματος – το παιδί μπορεί να μην κάθεται «σωστά», να τοποθετεί σε λάθος θέση το τετράδιο όταν γράφει ή να μην κρατάει σωστά το μολύβι. Επιπλέον, η εκμάθηση της σωστής «κατευθυντικότητας» των γραμμάτων και ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι τομείς στους οποίους ο εργοθεραπευτής με ειδικά παιχνίδια και δραστηριότητες μπορεί να παρέμβει, προκειμένου να βοηθήσει το παιδί να βελτιώσει το γραφικό του χαρακτήρα.