Τι να κάνω όταν το παιδί μου έχει χαμηλή επίδοση και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο;

Για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τους μαθητές που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν επαρκώς  στις σχολικές απαιτήσεις, η φοίτηση στο σχολείο μπορεί να αποτελέσει πηγή εσωτερικής πάλης. Η πίεση για επιτυχία είναι μεγάλη και το τίμημα της αποτυχίας βαρύ, ειδικά όταν υπάρχει κλίμα ανταγωνισμού στο σχολείο ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Πίσω από το προσωπείο ενός μαθητή γεμάτου αντιρρήσεις και θυμού προς τους δασκάλους ή τους «καλούς μαθητές» της τάξης, κρύβεται ένα έντονο συναίσθημα φόβου αποτυχίας και μειονεκτικότητας. Πέραν ενός εκπαιδευτικού αποκαταστασιακού προγράμματος για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, είναι απαραίτητη η παρέμβαση ενός παιδοψυχολόγου ή παιγνιοθεραπευτή, προκειμένου για την ενθάρρυνση των προσπαθειών και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του παιδιού, μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας και αποδοχής, ώστε να ενισχυθεί και να κινητοποιηθεί για να συνεχίσει να προσπαθεί.