Τι να κάνω όταν το παιδί μου έχει δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου;

Αν το παιδί δυσκολεύεται στο να κατανοήσει ένα κείμενο όταν το διαβάζει το ίδιο, ενώ του είναι περισσότερο κατανοητό όταν του το αναγιγνώσκει κάποιος άλλος, ότι έχει δυσκολίες στο να χωρίσει ένα κείμενο σε επιμέρους ενότητες, να εντοπίσει την κεντρική ιδέα καθεμιάς και να δώσει πλαγιότιτλους, να απαντήσει σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, να κάνει περίληψη, να κάνει νοηματικές προεκτάσεις αφορμώμενο από το κείμενο, να εξάγει συμπεράσματα – τύπου ηθικού διδάγματος, τότε καλό θα ήταν να ζητήσετε τη συμβουλή ενός ειδικού εκπαιδευτικού.