Τι να κάνω όταν το παιδί μου έχει δυσκολίες στην ανάγνωση;

Υπάρχουν παιδιά που έχουν ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης σε σχέση με τους συνομήλικούς τους. Αν παρατηρήσετε ότι το παιδί σας διαβάζει αργά, κομπιάζει, διστάζει όταν διαβάζει φωναχτά ή αποφεύγει τη μεγαλόφωνη ανάγνωση, κάνει συχνά λάθη, αναστρέφει γράμματα, μαντεύει την κατάληξη μιας λέξης, παραλείπει, επαναλαμβάνει ή προσθέτει μικρές λέξεις στο κείμενο, πηδάει σειρές, διαβάζει την ίδια σειρά δύο φορές, χάνει τη θέση του στο κείμενο ή διαβάζει με τη βοήθεια του δακτύλου του, δε βάζει «χρώμα» στη φωνή του,  μαντεύει τις δύσκολες λέξεις από τα συμφραζόμενα, παρατονίζει και δεν τηρεί τα σημεία στίξης, ζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού εκπαιδευτικού στις μαθησιακές δυσκολίες για την αξιολόγηση των δυσκολιών αυτών και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.