Τι να κάνω όταν το παιδί μου έχει δυσκολίες στα μαθηματικά;

Αν παρατηρήσετε ότι το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στο να αντιληφθεί προμαθηματικές έννοιες (όπως ταξινόμηση, σειροθέτηση, αναγνώριση μεγεθών, αντίληψη ποσότητας, ομαδοποιήσεις, γνώση της σειράς των αριθμών, απαρίθμηση – μέτρηση αντικειμένων), στην εκτέλεση νοερών πράξεων, στην κατανόηση μαθηματικών συμβόλων και στη χρήση αυτών, στην κατανόηση και εκτέλεση των τεσσάρων βασικών πράξεων, στη χρήση των χρημάτων, στην αυτοματοποίηση της προπαίδειας κι άλλων ακολουθιών, στην κατανόηση και επίλυση των αριθμητικών προβλημάτων, στην εκτίμηση της ποσότητας ενός συνόλου αντικειμένων ή μεγεθών, στην εφαρμογή ενός αλγορίθμου, στη μεταφορά ενός προβλήματος σε αριθμητικά δεδομένα, τότε είναι καλό να αποταθείτε σε έναν ειδικό εκπαιδευτικό.