Τι να κάνω όταν το παιδί μου δεν μιλάει καθόλου ενώ καταλαβαίνει τους άλλους;

Η συχνότερη αιτία για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών είναι η ύπαρξη δυσκολίας στον προγραμματισμό και συντονισμό των αρθρωτικών κινήσεων που είναι απαραίτητες για την παραγωγή της ομιλίας. Η δυσκολία αυτή, με το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόζει ο λογοθεραπευτής, μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως και η εξέλιξη της ομιλίας του παιδιού να είναι φυσιολογική.