Τι να κάνω για να είμαι καλός γονιός;

Η αγωνία να είμαστε σωστοί και καλοί γονείς είναι σημάδι ότι ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τα παιδιά μας και την εξέλιξή τους. Τα παιδιά δεν χρειάζονται τέλειους και αλάθητους γονείς, αλλά αυτούς που προσπαθούν, αγωνίζονται, συνεχίζουν να θέλουν να μαθαίνουν, παραδέχονται τα λάθη τους και δείχνουν ειλικρινές ενδιαφέρον για τα παιδιά τους. Η αγάπη, η φροντίδα,  η κατανόηση, η ειλικρίνεια, η σταθερότητα, η συνέπεια, η ενθάρρυνση να αυτονομηθούν, η αποδοχή και η συμπαράσταση είναι οι βασικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά για να γίνουν ώριμα, υπεύθυνα, αποφασιστικά, ανεξάρτητα, κοινωνικά και υγιή άτομα.