Το κέντρο μας

Το Κέντρο μας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1987 και από το 2009 μετονομάστηκε σε «ΚΕΜΥΛΟ», «Κέντρο Εξειδικευμένης Μαθησιακής Υποστήριξης και αποκατάστασης Λόγου».

 

Το ΚΕΜΥΛΟ είναι ένα σύγχρονο Κέντρο που απευθύνεται σε νήπια, παιδιά και έφηβους με Μαθησιακές Δυσκολίες, Διάσπαση Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Αναπτυξιακές Διαταραχές, Διαταραχές Λόγου-Ομιλίας, Δυσκολίες Συμπεριφοράς, Νοητική Καθυστέρηση, Διαταραχή Συντονισμού και άλλες μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες και προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και αποκατάστασης μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων που ανταποκρίνονται εξατομικευμένα στις ανάγκες, δυνατότητες και ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.

 

Το ΚΕΜΥΛΟ υιοθετεί διεπιστημονική προσέγγιση και είναι στελεχωμένο από έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες: ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, παιγνιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και παιδοψυχίατρο, ενώ σταθερή συνεργασία υπάρχει με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και αναπτυξιολόγο. 

 

Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου υποστηρικτικού πλαισίου για το νήπιο, το παιδί, τον έφηβο και τον γονέα.

 

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση και αποκατάσταση δυσκολιών μάθησης, λόγου, έργου και η ψυχολογική υποστήριξη του νηπίου/παιδιού/εφήβου, με σεβασμό στην προσωπικότητά του.

 

Φιλοσοφία μας η αξιοποίηση του γονέα ως «συνεκπαιδευτικού», καθώς οι γονείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στο εκάστοτε πρόγραμμα του παιδιού.

 

Πρακτική μας η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και η χρήση εξειδικευμένου παιδαγωγικού υλικού διαβαθμισμένης δυσκολίας, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, ικανότητες και τύπο μάθησης κάθε παιδιού.

 

Γιατί να μας επιλέξετε:

 • Διότι πλαισιώνουμε κάθε παιδί ξεχωριστά!
 • Διότι αγαπάμε τα παιδιά και τη μάθηση!
 • Διότι πλαισιώνουμε μαθησιακά εφήβους με Μαθησιακές Δυσκολίες!
 • Διότι προωθούμε την αυτονομία του παιδιού!
 • Διότι πλαισιώνουμε με ενσυναίσθηση το παιδί και την οικογένεια!
 • Διότι για εμάς κάθε παιδί είναι μοναδικό!

 

Ενδεικτικά προγράμματα που παρέχει το ΚΕΜΥΛΟ σε παιδιά με μαθησιακές, αναπτυξιακές, αισθητηριακές και συναισθηματικές δυσκολίες:

Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Δυσαναγνωσία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσαριθμησία
 • Δυσλεξία
 • Δυσγραφία
 • Δυσκολία παραγωγής γραπτού λόγου

Λογοθεραπεία

 • Διαταραχές λόγου/ομιλίας
 • Αποκατάσταση άρθρωσης
 • Ανάπτυξη περιγραφικού λόγου
 • Φωνολογική ενημερότητα

Εργοθεραπεία

 • Δραστηριότητες Καθημερινής Διαβίωσης–αυτοϋπηρέτηση
 • Γραφοκινητικότητα
 • Νευρομυϊοσκελετικές δυσκολίες
 • Αδρή κινητικότητα
 • Λεπτή κινητικότητα
 • Αισθητηριακή καταγραφή-επεξεργασία
 • Ενίσχυση συγκέντρωσης-προσοχής

Παιγνιοθεραπεία 
Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και εφήβων

 • Δυσκολία προσαρμογής στο σχολικό πλαίσιο
 • Σχολική αποτυχία
 • Σχολική φοβία
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Ματαίωση
 • Φοβίες
 • Θυμός
 • Προκλητική συμπεριφορά

Συμβουλευτική γονέων

 • Πότε το παιδί χρειάζεται βοήθεια;
 • Παιδικές φοβίες
 • Θυμός
 • Όρια
 • Προκλητική συμπεριφορά
 • Διαζύγιο γονέων
 • Αδελφική ζήλεια

Σχολική Ετοιμότητα

Ομάδες γονέων

Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα 

Ομάδες παιδιών

 

 

Έλλενα Πλακίδα Βανδώρου 

Επιστημονική Υπεύθυνη ΚΕΜΥΛΟ

Ειδικός Παιδαγωγός

MA Ψυχολογίας

ΜΑ Ειδικής Αγωγής

Μετεκπαίδευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες