'Αρθρα

Ενδεικτικοί στόχοι της προγραφής και της πρώτης γραφής

H προγραφή και η πρώτη γραφή έχουν στόχο το παιδί:

Περισσότερα

Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης γραφοκινητικών δεξιοτήτων

Τα παιδιά από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους εμφανίζουν ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων.

Ακολουθούν τα στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης από το 1ο έως και το 6ο έτος:

Περισσότερα

Γραφοκινητικές δεξιότητες και εργοθεραπεία

Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αρχίζουν να αναπτύσσονται από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου στη σχολική ηλικία να είναι επαρκείς, ώστε να είναι σε θέση τα παιδιά να ανταποκριθούν στις σχολικές τους δ

Περισσότερα

Η αξιοποίηση του παιχνιδιού στη Λογοθεραπεία

Οι συναισθηματικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών

 Οι Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά επηρεάζουν τα παιδιά όχι μόνο ως προς τη σχολική τους επίδοση, αλλά και ως προς τη συναισθηματική τους κατάσταση και την κοινωνική τους ζωή.

Περισσότερα

Η Συμβολή της Εργοθεραπείας στην Καθημερινότητα του Παιδιού

Ο όρος «έργο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλήθος των καθημερινών δραστηριοτήτων, που στον κόσμο του παιδιού αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι καθοριστικές για την μόρφωση της ταυτότητάς του.

Περισσότερα

Η Φωνολογική Επίγνωση (ΦΕ) και ο ρόλος της στη Δυσαναγνωσία

Η Φωνολογική Επίγνωση ή Φωνολογική Ενημερότητα (ΦΕ) αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνωστική ευχέρεια.

Περισσότερα

Δυσαναγνωσία και Θεωρία του Διπλού Ελλείμματος (ΘΔΕ)

Η μελέτη της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών με Δυσαναγνωσία απαιτεί απομάκρυνση από την μονοδιάστατη προσέγγιση των αναγνωστικών δυσκολιών και κατανόηση της πολυπλοκότητας των

Περισσότερα

Τι σημαίνει Αναγνωστική Ευχέρεια;

Τα περισσότερα προγράμματα αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών επικεντρώνονται στις αναγνωστικές δυσκολίες, διότι η ανάγνωση είναι η πρώτη δεξιότητα που αποκτούν τα

Περισσότερα

Η σχέση της Ταχείας Αυτοματοποιημένης Κατονομασίας (ΤΑΚ) με την αναγνωστική διαδικασία

Η Ταχεία Αυτοματοποιημένη Κατονομασία (ΤΑΚ) αφορά σε ένα σύνθετο σύνολο διαδικασιών προσοχής, αντίληψης, μνήμης, σημασιολογίας και κίνησης, το οποίο σχετίζεται με τον χρόνο άρθρωσης των ερεθισμάτων

Περισσότερα