Ενδεικτικοί στόχοι της προγραφής και της πρώτης γραφής

H προγραφή και η πρώτη γραφή έχουν στόχο το παιδί:

• να ασκηθεί στη σωστή κατεύθυνση και φορά γραφής των γραμμάτων και των αριθμών (από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω).  

• να αποκτήσει σταθερότητα στη χρήση του γραφικού εργαλείου.

  • να κάνει χρωματισμό των επιφανειών τηρώντας τα περιθώρια.

• να αντιγράφει γραφήματα, συλλαβές, λέξεις και αριθμούς ακολουθώντας αρχικά τις τελείες-οδηγούς και έπειτα χωρίς βοήθεια σε διχάρακο τετράδιο με τη σωστή φορά και κατεύθυνση.        

• να ακολουθεί διαδρομές ή να γράφει πάνω σε τελείες που απεικονίζουν συγκεκριμένα αντικείμενα, γραφήματα ή αριθμούς.  

• να ζωγραφίζει μέσα σε περίγραμμα. 

• να γράφει το όνομά του.

 • να αντιγράφει με τη σωστή φορά, το όνομα (λέξη) του αγαπημένου του φαγητού, γλυκού, φρούτου, τίτλου βιβλίου, παιχνιδιού κ.λ.π. με μικρά και με κεφαλαία γράμματα.          

• να γράφει από μνήμης και να διαβάζει απλές προτάσεις με 1, 2 ή 3 λέξεις π.χ. ευχαριστώ, πόσο κάνει κ.λ.π.

• να κάνει κολλάζ. 

  • να γράφει καθαρά και στον απαιτούμενο χρόνο.

• να αποκτά εμπιστοσύνη στο προσωπικό του γράψιμο.     

 

 

ΚΕΜΥΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κέντρο Εξειδικευμένης Μαθησιακής Υποστήριξης

και αποκατάστασης Λόγου

Αγίας Παρασκευής 45, Χαλάνδρι

Τηλ. 210-6828177

www.kemylo.gr