Δραστηριότητες

Πρόγραμμα παρέμβασης για το bullying

Πρόγραμμα πρόληψης/παρέμβασης για το bullying, με τίτλο: 

«Πρόσεχε τους Κροκόδειλους!»

 

Περισσότερα

Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα

Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα

Δωρεάν σεμινάρια 2016

Δωρεάν σεμινάρια 2016

Εκπαίδευση αποτελεσματικού γονέα