Το κέντρο μας

 

To Κέντρο μας έχει στόχο την έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση και αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης και Λόγου, με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες του.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και απασχολούν σημαντικό αριθμό μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών. 

Οι συχνότερες γνωστικού - εκπαιδευτικού τύπου δυσκολίες αφορούν στην ανάγνωση, ορθογραφία, κατανόηση κειμένου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και στα μαθηματικά.

Το ενδιαφέρον ειδικών και γονιών έχει δικαίως επικεντρωθεί στην παιδική ηλικία, διότι η έγκαιρη αξιολόγηση και παρακολούθηση ενός ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος μαθησιακής παρέμβασης αποδίδουν περισσότερο σε αυτή την ηλικιακή φάση. 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες όμως δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην παιδική ηλικία, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν στην εφηβεία – ακόμα και στην ενήλικη ζωή, οπότε απαιτείται και στην περίπτωση αυτή πλαισίωση για την αντιμετώπισή τους, αφού τα συμπτώματα δε φθίνουν με το πέρασμα του χρόνου χωρίς παρέμβαση.

 

Τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ενίοτε αφορούν όχι μόνο στον γνωστικό-εκπαιδευτικό αλλά και στον συναισθηματικο-κοινωνικό τομέα. Τα παιδιά μπορεί να νιώθουν αυξημένο άγχος, να αποφεύγουν τα σχολικά καθήκοντά τους ή ακόμα και να έχουν αναπτύξει σχολική φοβία. Οι έφηβοι με Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά βιώνουν φόβο αποτυχίας στις εξετάσεις και ανησυχίες για την αποδοχή τους από την ομάδα των ομήλικων, την αυτοεκτίμησή τους και τη μελλοντική τους πορεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη για τα παιδιά και τους εφήβους και η συμβουλευτική για τους γονείς τους, οι οποίοι καλούνται να αποδεχτούν και να κατανοήσουν τις δυσκολίες τους. προκειμένου να τα υποστηρίξουν ουσιαστικά. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μια δυσκολία λόγου - ομιλίας, όπως μια φωνολογική ή αρθρωτική διαταραχή ή μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, είναι πιθανό να οδηγήσει σε Μαθησιακές Δυσκολίες. Συχνά ακούγεται: «Δεν πειράζει, μικρό είναι, θα μιλήσει αργότερα, θα τα πει όλα μαζί». Ωστόσο, τα πιο καθοριστικά χρόνια για την ανάπτυξη ομιλίας και λόγου ενός παιδιού είναι 1 ½ - 4 ½ ετών. Εάν μετά από αυτό το χρονικό όριο η ομιλία του παιδιού υστερεί σημαντικά και διαφέρει από την ομιλία των συνομηλίκων του, είναι απαραίτητη η πλαισίωση του παιδιού, ώστε να αποφευχθούν συνεπακόλουθες δυσκολίες στον μαθησιακό και συναισθηματικό τομέα.

 

Το κέντρο μας πιστεύει στη διεπιστημονική προσέγγιση, διότι η αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών αποτελεί έργο συντονισμένης προσπάθειας πολλών ειδικοτήτων. Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, παιγνιοθεραπευτές και παιδοψυχίατρο, ενώ υπάρχει  σταθερή συνεργασία με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και αναπτυξιολόγο.

 

Έλλενα Πλακίδα Βανδώρου 

Ειδικός Παιδαγωγός

Επιστημονική Υπεύθυνη του ΚΕΜΥΛΟ

MA Ψυχολογίας

ΜΑ Ειδικής Αγωγής

Μετεκπαίδευση στις Μαθησιακές δυσκολίες